Energikalkylen

Du som bor i småhus eller lägenhet kan spara energi och pengar och minska påverkan på klimatet. Med hjälp av Energikalkylen får du en rad praktiska råd, allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet. Energikalkylen är Energimyndighetens beräkningsprogram och hjälpmedel för hushållen att effektivisera sin energianvändning.

 

Eftersom alla bostäder är unika går det inte att göra precisa kalkyler som beskriver energianvändningen exakt på kilowattimmen. Energikalkylen ska betraktas som ett hjälpmedel för att få överblick över bostadens energianvändning och en bra vägledning till lämpliga åtgärder. Resultatet kan utgöra ett bra underlag att gå vidare med, exempelvis till din kommunala energi- och klimatrådgivare som ger kostnadsfria och opartiska energiråd.

 

 

 

Till småhuskalkylen Till lägenhetskalkylen
Besöksadress: Kungsgatan 43 Telefon: 016-544 2000
Box 310 Fax: 016-544 2099
631 04 Eskilstuna Organisationsnr: 202100-5000
Utför beräkningarp:5px;margin-left:30px;font-weight:bold" id="progress">Utför beräkningar